Antagningsbesked - Vetlanda

DIGITAL LÄRPLATTFORM

Du som studerar hos oss behöver tillgång till vår digitala lärplattform JENSEN online. Du beställer själv dina inloggningsuppgifter på https://online.jenseneducation.se. OBS! JENSEN online fungerar bäst från en dator.

För att du ska kunna komma igång med dina studier redan från dag ett så rekommenderar vi dig att titta på vår korta introduktionsfilm till JENSEN online: https://www.youtube.com/watch?v=DGrXymKENzs&feature=youtu.b.
Har du frågor om JENSEN online är du självklart välkommen att kontakta oss.

På grund av serveruppdateringar kommer JENSEN online att ligga nere lördag-söndag 9-10 jan.

KURSLITTERATUR

Du bekostar kurslitteraturen själv och beställer den enklast på internet. Kurslitteraturlistan hittar du på vår hemsida http://www.jenseneducation.se/JENSEN-vuxenutbildning/Att-studera-pa- JENSEN/Bra-att-veta-infor-dina-studier/Kurslitteratur/ .Beställ litteraturen i god tid innan kursstart och se till att ISBN-numret stämmer.

KRAV PÅ AKTIVITET FÖRSTA KURSVECKAN – AUTOMATISK AVREGISTRERING
För att kunna få betyg och vara berättigad studiemedel från CSN måste du vara aktiv på din kurs redan första veckan. Om du läser på distans så innebär det att du lämnar in en aktiveringsuppgift på JENSEN online, om du läser i klassrum måste du närvara på en lektion. Är du inte aktiv under första kursveckan blir du automatiskt avregistrerad från kursen. Det kan påverka ditt studiestöd från CSN. Var därför noga med att du kommer igång med din kurs redan från start!

CSN

För frågor som rör studiemedel ber vi dig kontakta CSN på www.csn.se eller 0771-276 000.

JENSEN SMARTSTUDY

SmartStudy innebär att du som studerar hos oss kan få extra hjälp av en lärare via Skype angående t.ex. studieteknik. För frågor som berör kursen specifikt kontaktar du din lärare i kursen.

PROV

Du får information om vilken typ av prov du ska göra av din lärare vid kursstart.

NATIONELLT PROV

Obligatoriskt med slutprov på plats i våra lokaler. Om du läser någon av följande kurser har du ett Nationellt prov som slutprov i kursen. I detta fall går det ej att befinna sig i utlandet eller på annan ort för ditt slutprov:

Engelska 5-6
Svenska 1+3
Svenska som andraspråk 1+3 Matematik 1-5
Fysik 1-3

BETYG

Senast en vecka efter avslutad kurs registreras ditt betyg hos vuxenutbildningen i Vetlanda. Du måste själv beställa ut betyget från vuxenutbildningen i Vetlanda för att få det hemskickat.

STUDIERÅDGIVNING - KONTAKTA VÅRA STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

För att få hjälp att planera dina studier är du välkommen att ställa frågor eller boka ett möte med våra SYV på syv@jenseneducation.se

KURSENKÄT

I slutet av utbildningen kommer vi att genomföra en enkät och din återkoppling är viktig för oss. Detta är ett av våra verktyg för att säkerställa en långsiktig hög kvalitet i vår utbildning och den tar bara några minuter att genomföra.

ELEVHANDBOK

För mer utförlig information gällande dina studier, ta del av Elevhandboken som finns på JENSEN online och på JENSEN Campus.