Välkommen till JENSEN!

 

Inlogg och lärplattform

Du som studerar hos oss behöver tillgång till vår digitala lärplattform JENSEN online.
Du beställer själv dina inloggningsuppgifter på:
Kurslitteratur

Du bekostar kurslitteraturen själv och beställer den enklast på internet. Beställ litteraturen i god tid innan kursstart och se till att ISBN-numret stämmer.


Krav på aktivitet första veckan

För att få betyg och CSN måste du vara aktiv på din kurs redan första veckan, annars avregistreras du automatiskt. Om du läser på distans innebär det att du lämnar in en aktiveringsuppgift på JENSEN online.


CSN

För frågor som rör studiemedel ber vi dig kontakta CSN.


Prov

För dig som läser på distans och läser någon av kurserna i listan nedan, kommer det ske skriftliga salsprov på Careliigatan 12 i Eskilstuna. Du måste själv boka in dig för provet, tid och datum för prov finns tillgängligt på din startsida på JENSEN online. Missar du provbokningens sista anmälningsdatum riskerar du att få F i kursen. I vissa kurser genomförs även muntliga prov, din lärare ger dig mer information om detta. I övriga kurser är provet ett distansprov eller en annan typ av prov. Mer information får du vid kursstart av din lärare.

Biologi 1-2 Sal
Engelska 5*,6* NP
Engelska 7* Sal
Franska, steg 1-7 Sal
Fysik 1-3 Sal
Kemi 1-2 Sal
Matematik 1-4 NP
Matematik 5 Sal
Naturkunskap 1-2 Sal
Psykologi 1-2 Sal
Samhällskunskap 1-2 Sal
Spanska, steg 1-7 Sal
Svenska 1* NP
Svenska 2* Sal
Svenska 3* NP
Svenska som andra språk 1* NP
Svenska som andra språk 2* Sal
Svenska som andra språk 3* NP
Tyska, steg 1-7 Sal
* = även muntlig prov ingår. NP = Nationellt prov

Det är obligatoriskt med slutprov på plats i våra lokaler vid Nationellt prov. I detta fall går det ej att befinna sig i utlandet.


Betyg

Senast 5 dagar efter avslutad kurs sätts ditt betyg på JENSEN online. Två veckor efter kursens slut finns betyget registrerat hos vuxenutbildningen i Eskilstuna. Du beställer betyget från vuxenutbildningen i Eskilstuna för att få det hemskickat. Du ansvarar själv för att skicka betyget till antagning.se


Enkät

I slutet av utbildningen genomför vi en enkät och din återkoppling är viktig för oss. Detta är ett av våra verktyg för att säkerställa en långsiktig hög kvalitet i vår utbildning och den tar bara några minuter att genomföra.


Studierådgivning

För att få hjälp att planera dina studier är du välkommen att ställa frågor eller boka ett möte med våra SYV på syv@jenseneducation.se.


Kontakt

icon_telefon

 08-450 22 30