Validering Elteknik

Validering passar dig som redan har en utbildning eller kunskaper inom elinstallation men saknar betyg eller intyg. Är du nyanländ och har jobbat som elektriker men saknar bevis på dina kunskaper så hjälper vi dig.

Validering görs av våra kompetenta lärare som har hög utbildning och lång erfarenhet från arbetslivet. Vi är certifierade av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY), vi pratar flera språk, bl. a. arabiska och vi kommer att ge dig en rättvis möjlighet att visa upp din reella kompetens oavsett var och hur denna kompetens är förvärvad.
 Valideringsprocess

  1. Uppstart Deltagaren får information om hur validering genomförs, vad det kan resultera i, hur resultatet dokumenteras, mot vilka kriterier individens reella kompetens kommer att bedömas, vilka möjligheter till kompletterande utbildning och kompetensutveckling som finns efter valideringen samt beräknad tidsåtgång.
  2. Kartläggning Vi bedömer och dokumentera din yrkesbakgrund och vad denne sannolikt har för kompetenser inom ellyrket.
  3. Bedömning Vi testar dina kunskaper, färdigheter och förmågor enligt valideringsmodell från Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY).
  4. Dokumentation Deltagaren får kompetensbevis vid full kvalifikation eller kompetensintyg och kompletteringsutlåtande. Kompetensintyg visar vad deltagaren kan, kompletteringsutlåtande beskriver vilka kompetenskriterier som inte uppfylls och förslag på lämpliga utbildningsinsatser eller praktik.
     

Kontakt 

Munif Mansour 
El- och energiprogrammet
Tel. 070 717 08 87 munif.mansour@jenseneducation.se

Adress 

JENSEN Komvux/Elutbildning

Isafjordsgatan 32A, plan 4
164 40 Kista