Information om coronavirus

Vid starten i augusti kommer vi i huvudsak att fortsätta bedriva fjärrundervisning, men kommer under kursernas gång att börja erbjuda delar/moment i klassrum. Alla lektioner streamas i realtid och du har möjlighet att delta hemifrån. Vi följer myndigheternas rekommendationer och kommer att anpassa oss om de ändras. 

Som elev är det viktigt att du håller en god handhygien, håller avstånd till andra och stannar hemma om du har symtom som snuva, hosta och feber. Läs mer om hur du kan skydda dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens hemsida.