Brand, bevakning och säkerhet

Ämnet brand, bevakning och säkerhet är tvärvetenskapligt och har sin grund i samhällsvetenskap, naturvetenskap och medicin. Ämnet behandlar brand- och bevakningsverksamhet och kan ge grund för arbete inom bevakningsområdet. Därför motsvarar kursen bevakning och säkerhet de krav som Rikspolisstyrelsen ställer på väktargrundutbildning.

 

icon_kurser


 

  • Akut omhändertagande (100 poäng)
  • Bevakning och säkerhet (300 poäng)
  • Brand och räddning (200 poäng)
  • Vardagsolyckor (100 poäng)
icon_sokenkurs