Datorstyrd produktion

Ämnet datorstyrd produktion behandlar teknik och metoder för datorstyrd produktion, från hantverksmässigt arbete med datorstyrd utrustning avsedd för prototyp och enstyckstillverkning till serieproduktion med grupper av sammankopplade datorstyrda maskiner. Det behandlar också effektiv användning av datorstyrd teknik med hög automatiseringsgrad.

 

icon_kurser


 

 • Cad/cam (100 poäng)
 • Datorstyrd produktion 1 (100 poäng)
  Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Datorstyrd produktion 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen datorstyrd produktion 1.
 • Datorstyrd produktion 3 (100 poäng)
  som bygger på kursen datorstyrd produktion 2.
 • Datorstyrd produktion 4 (100 poäng)
  som bygger på kursen datorstyrd produktion 3.
 • Datorstyrd produktion 5 (100 poäng)
  som bygger på kursen datorstyrd produktion 4.
 • Datorstyrd produktion 6 (100 poäng)
  som bygger på kursen datorstyrd produktion 5.
icon_sokenkurs