Flygyrkesteknik

Ämnet flygyrkesteknik behandlar de kunskaper som krävs för yrkesmässigt arbete med service och underhåll inom området flygteknik. Undervisningen i ämnet flygyrkesteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flygtekniska konstruktioner i olika typer av luftfartyg. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att underhålla, felsöka och åtgärda fel i flygplan eller helikoptrar.

 

icon_kurser


 

 • Aerodynamik (100 poäng)
 • Digitalteknik och flyginstrument (100 poäng)
 • Ellära – flyg (100 poäng)
 • Elektronik – flyg (100 poäng)
  som bygger på kursen ellära – flyg.
 • Flyglagstiftning (50 poäng)
 • Flygplanslära (200 poäng)
 • Gasturbinmotorer (200 poäng)
 • Helikopterlära (200 poäng)
 • Kolvmotor (200 poäng)
 • Materiallära – flyg (100 poäng)
 • Mänskliga faktorer (100 poäng)
 • Underhållsteknik – flyg (200 poäng)
icon_sokenkurs