Hygienkunskap

Ämnet hygienkunskap behandlar livsmedelslagstiftning och andra hygienbestämmelser. Det tar även upp hur livsmedelshygien påverkar livsmedlens hållbarhet.

 

icon_kurser


 

  • Hygien (100 poäng)
icon_sokenkurs