Idrott och hälsa

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

 

icon_kurser


 

  • Idrott och hälsa 1 (100 poäng)
    som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.
  • Idrott och hälsa 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen idrott och hälsa 1.
  • Idrott och hälsa 1 – specialisering (100 poäng)
  • Idrott och hälsa 2 – specialisering (100 poäng)
    som bygger på kursen idrott och hälsa 1 – specialisering.
icon_sokenkurs