Industritekniska processer

Ämnet industritekniska processer behandlar arbete i produktionsprocesser och hur produktionsutrustning kopplas samman till produktionslinjer. Det behandlar även hur råvaror bearbetas i arbetsprocessen. Dessutom behandlas frågor om arbetsmiljö, kommunikation och samarbete samt miljöregleringens påverkan på produktionen.

 

icon_kurser


 

 • Industritekniska processer 1 (100 poäng)
  som bygger på kursen produktionsutrustning 1.
 • Industritekniska processer 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen industritekniska processer 1.
 • Industritekniska processer 3 (100 poäng)
  som bygger på kursen industritekniska processer 2.
 • Industritekniska processer 4 (100 poäng)
  som bygger på kursen industritekniska processer 3.
 • Laboratorieteknik (200 poäng)
  som bygger på kursen industritekniska processer 2.
icon_sokenkurs