Klassisk grekiska – språk och kultur

Ämnet klassisk grekiska – språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen i den östra delen av Medelhavs­området under lång tid, och den antika grekiska kulturen har satt en bestående prägel på den kultur vi lever i i dag. Den västerländska kulturen och tänkandet har formats av arvet från antik grekisk litteratur, filosofi, konst och arkitektur.

 

icon_kurser


 

  • Klassisk grekiska – språk och kultur 1 (100 poäng)
  • Klassisk grekiska – språk och kultur 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen klassisk grekiska – språk och kultur 1.
icon_sokenkurs