Konst och kultur

Ämnet konst och kultur är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom estetik, idéhistoria, historia, arkitektur samt dans-, film-, konst-, musik- och teatervetenskap. I ämnet behandlas kulturhistoria i betydelsen konstarternas historia och sambandet mellan kulturhistoria, samtida idéer och samhällsförändringar.

Ämnet spänner över såväl nutida som historiska nationella och internationella kulturströmningar med betoning på den västerländska utvecklingen.

 

icon_kurser


 

  • Konstarterna och samhället (50 poäng)
  • Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samtida kulturuttryck.
  • Kultur- och idéhistoria (100 poäng)
  • Samtida kulturuttryck (100 poäng)
    Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen konstarterna och samhället.
icon_sokenkurs