Konstruktion

Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och användning.

Undervisningen i ämnet konstruktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om konstruktionsprocessen från idé och skiss till presentation av fungerande lösningar som tar hänsyn till ekonomiska, produktionstekniska och miljömässiga förutsättningar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om befintlig teknik.

 

icon_kurser


 

  • Konstruktion 1 (100 poäng)
  • Konstruktion 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen konstruktion 1.
  • Konstruktion 3 (100 poäng)
    som bygger på kursen konstruktion 2.
icon_sokenkurs