Latin – språk och kultur

Ämnet latin – språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Latinet har varit modersmål och kommunikationsspråk för en stor del av Europas befolkning under drygt tvåtusen år och är i dag en sammanbindande länk mellan många länder i världen som förmedlare av ett gemensamt språkligt och kulturellt arv.

 

icon_kurser


 

  • Latin – språk och kultur 1 (100 poäng)
  • Latin – språk och kultur 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen latin – språk och kultur 1.
  • Latin – språk och kultur 3 (100 poäng)
    som bygger på kursen latin – språk och kultur 2.
icon_sokenkurs