Människan i industrin

Ämnet människan i industrin behandlar industrins villkor och individens roll, ansvar och betydelse i arbetsgruppen och för företagets produktion. Det är också en introduktion till lagar, förordningar och andra bestämmelser som berör industriarbete. Ämnet är till sin karaktär orienterande.

 

icon_kurser


 

  • Människan i industrin 1 (100 poäng)
  • Människan i industrin 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen människan i industrin 1.
icon_sokenkurs