Massage

Ämnet massage är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har sin grund i naturvetenskap och humanbiologi. Ämnet handlar om hur vår kropp och rörelseapparat påverkas av olika faktorer och hur massage och beröring kan användas både som behandlingsmetod och i hälsofrämjande syfte.

 

icon_kurser


 

  • Massage 1 (100 poäng)
  • Massage 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen massage 1.
icon_sokenkurs