Medicin

Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa.

 

icon_kurser


 

  • Medicin 1 (150 poäng)
  • Medicin 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen medicin 1.
icon_sokenkurs