Medicinsk teknik

Inom området medicinsk teknik används teknik och naturvetenskap för att ta fram nya behandlingar och diagnostik för sjukvården. Där integreras fysik, matematik och biovetenskap med tekniskt kunnande för att utveckla material, produkter, hjälpmedel, system och informationsmetoder.

Ämnet medicinsk teknik behandlar hjälpmedel och utrustning som används för att ställa diagnos på sjukdom, behandla sjukdom och rehabilitera. Det behandlar också hur människa och maskin samverkar.

 

icon_kurser


 

  • Elektromedicinsk teknik (100 poäng)
  • Gas- och vätsketeknik (100 poäng)
  • Radiologiska utrustningar (100 poäng)
icon_sokenkurs