Musik

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.

 

icon_kurser


 

 • Bruksspel och ackompanjemang (100 poäng)
 • Ensemble med körsång (200 poäng)
  Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble 1, kursen körsång 1 eller kursen musik.
 • Ensemble 1 (100 poäng)
  Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 • Ensemble 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen ensemble 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Ensembleledning och dirigering (100 poäng)
 • Instrument eller sång 1 (100 poäng)
  Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Instrument eller sång 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen instrument eller sång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Instrument eller sång 3 (100 poäng)
  som bygger på kursen instrument eller sång 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Körsång 1 (100 poäng)
  Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 • Körsång 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen körsång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Musik (100 poäng)
  Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 • Musik för yrkesdansare (50 poäng)
  Kursen får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.
 • Musikimprovisation (100 poäng)
 • Musikproduktion 1 (100 poäng)
 • Musikproduktion 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen musikproduktion 1.
 • Rytmik (100 poäng)
icon_sokenkurs