Näthandel

Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln är oberoende av tid och plats, alltid tillgänglig och därmed ett effektivt och resurssnålt sätt att sälja varor och tjänster. Ämnet näthandel behandlar näthandel mellan företag och företag, mellan företag och den enskilda kunden samt mellan privatpersoner.

 

icon_kurser


 

  • Näthandel 1 (100 poäng)
  • Näthandel 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen näthandel 1.
icon_sokenkurs