Processautomation

Ämnet processautomation behandlar metoder och arbetssätt för mätning, insamling av mätdata, datahantering, datorkommunikation och reglering i automatiserade processanläggningar. Undervisningen i ämnet processautomation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om komponenter och automatiserade processanläggningar samt förståelse av den yrkesteori som krävs för olika automatiserade processer.

 

icon_kurser


 

 • Processmätteknik 1 (100 poäng)
  som bygger på kursen mät- och reglerteknik.
 • Processmätteknik 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen processmätteknik 1.
 • Processreglering (100 poäng)
  som bygger på kursen mät- och reglerteknik.
 • Processdatorsystem (100 poäng)
  som bygger på kursen industriell informationsteknik. Dessutom bygger den på kursen processmätteknik 1 eller kursen processreglering.
icon_sokenkurs