Produktionsutrustning

Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur dess funktion kontrolleras och effektiviseras.

Undervisningen i ämnet produktionsutrustning ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att använda industriteknisk produktionsutrustning, kringutrustning, verktyg, maskiner och styrteknisk utrustning enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

 

icon_kurser


 

 • Industriell mätteknik – fördjupning (50 poäng)
 • Industriell mätteknik – grund (50 poäng)
 • Interna transporter (50 poäng)
  Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Produktionsutrustning 1 (100 poäng)
  Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Produktionsutrustning 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen produktionsutrustning 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Produktionsutrustning 3 (100 poäng)
  som bygger på kursen produktionsutrustning 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Produktionsutrustning 4 (100 poäng)
  som bygger på kursen produktionsutrustning 3.
 • Verktygskunskap, 100 poäng.
icon_sokenkurs