Produktutveckling

Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas till en helhet i den kreativa process som skapar en produkts gestalt, funktion och användning, där slutresultatet är ett samspel mellan behov, estetik, funktion, konstruktion, produktion och hållbar utveckling.

 

icon_kurser


 

  • Produktutveckling 1 (100 poäng)
  • Produktutveckling 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen produktutveckling 1.
icon_sokenkurs