Reseproduktion och marknadsföring

Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och företags behov av tjänster inom turismområdet växer och blir mer varierade. Det medför att resvägar och färdsätt ändras, att förväntningar på nya upplevelser ökar och att kraven på resmål, reseproduktion och service förändras.

Ämnet reseproduktion och marknadsföring behandlar huvudsakligen produktion och försäljning av resor inom resenäringen.

 

icon_kurser


 

 • Administration 1 (100 poäng)
  Bygger på kursen information och kommunikation 1, kursen reception 2 eller kursen konferens 2.
 • Hållbar turism (100 poäng)
  som bygger på kursen besöksnäringen eller på kurserna naturguidning 1, renen och dess naturmiljö 1 samt samisk mat och matkultur.
 • Marknadsföring och försäljning (100 poäng)
  som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.
 • Reseproduktion och försäljning (100 poäng)
  som bygger på kursen besöksnäringen.
 • Resmål och resvägar (100 poäng)
  som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.
icon_sokenkurs