Sammanfogningsteknik

Ämnet sammanfogningsteknik behandlar olika metoder och tekniker för sammanfogning av material. Dessutom behandlar ämnet kvalitetsbedömning av resultat och hur skötsel av utrustningen skapar förutsättningar för en driftsäker produktion.

Undervisningen i ämnet sammanfogningsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att sammanfoga olika material med hjälp av utrustning anpassad för materialet. 

 

icon_kurser


 

 • Sammanfogning (100 poäng)
 • Svets grund (100 poäng)
 • Kälsvets 1 (100 poäng)
  som bygger på kursen svets grund. Kursen kan läsas flera gånger med olika svetsmetoder.
 • Kälsvets 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen kälsvets 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika svetsmetoder.
 • Stumsvets 1 (100 poäng)
  som bygger på kursen kälsvets 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika svetsmetoder.
 • Stumsvets 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen stumsvets 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika svetsmetoder.
 • Rörsvets 1 (100 poäng)
  som bygger på kursen stumsvets 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika svetsmetoder.
 • Rörsvets 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen rörsvets 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika svetsmetoder.
icon_sokenkurs