Specialpedagogik

Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet.

 

icon_kurser


 

  • Specialpedagogik 1 (100 poäng)
  • Specialpedagogik 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen specialpedagogik 1.
icon_sokenkurs