Systemkunskap

Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom byggnaders energieffektivitet, vilka medier som förekommer i systemen, deras fysikaliska egenskaper och hur energiomvandling sker.

 

icon_kurser


 

  • Injusteringsteknik (100 poäng)
  • Systemuppbyggnad (100 poäng)
  • Värmelära (100 poäng)
icon_sokenkurs