Teater

Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa konstnärliga uttrycksformer skapas förståelse av teatern som form.

 

icon_kurser


 

 • Scenisk gestaltning 1 (100 poäng)
 • Scenisk gestaltning 2 (100 poäng)
  som bygger på kursen scenisk gestaltning 1.
 • Scenisk gestaltning 3 (100 poäng)
  som bygger på kursen scenisk gestaltning 2.
 • Dramatik och dramaturgi (100 poäng)
 • Fysisk teater (100 poäng)
 • Ljud och ljus (100 poäng)
  Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Regi (100 poäng)
 • Röst (100 poäng)
 • Sceniskt karaktärsarbete – text (100 poäng)
 • Sceniskt karaktärsarbete (100 poäng)
 • Scenografi, mask och kostym (100 poäng)
  Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 • Teaterteori (100 poäng)
icon_sokenkurs