Våningsservice

Ämnet våningsservice omfattar städning, inredning och underhåll av rum och utrymmen inom besöksnäringens olika former av logi för privat-, grupp- och affärsrelaterat resande. Det behandlar även målgruppernas olika förväntningar på standard, servicenivå och tjänsteutbud. Ämnet präglas av en internationell bransch där service och bemötande genomsyrar verksamheten.

 

icon_kurser


 

  • Våningsservice 1 (100 poäng)
    som bygger på kursen logi.
  • Våningsservice 2 (100 poäng)
    som bygger på kursen våningsservice 1.
  • Våningsservice 3 (100 poäng)
    som bygger på kursen våningsservice 2.
icon_sokenkurs