Vård och omsorg

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning.

 

icon_kurser


 

  • Vård- och omsorgsarbete 1 (200 poäng)
  • Vård- och omsorgsarbete 2 (150 poäng)
    som bygger på kursen vård och omsorgsarbete 1.
icon_sokenkurs