Om JENSEN komvux

Träning för akademiska studier

Om ditt syfte med studierna är att förbereda dig för att komma in på högskolan så är JENSEN komvux rätt utbildningsanordnare för dig. Vi har höga förväntningar på våra elever, erbjuder korta och intensiva kurser samt använder arbetssätt som liknar de som finns på universitet. Dessutom hjälper vi dig att träna upp din studieteknik. 

Träning för framtida karriär

JENSEN har erbjudit yrkesinriktade utbildningar i 20 år med stor framgång, vilket bland annat visat sig i den höga andel elever som får arbete efter studierna. Denna framgång kommer ifrån att vi har en helhetssyn på vad yrkesutbildningar ska förbereda för, för att därmed minska gapet mellan studier och arbete.

Vi ska se till att du får rätt kunskap för att direkt börja arbeta inom det område du utbildar dig för. Men vi vill också träna dig i att arbeta i grupp med andra människor, hur man skapar värde i den organisation man arbetar, hur man på ett konstruktivt sätt deltar i kvalitetsutvecklingen på en arbetsplats och andra kompetenser som efterfrågas på dagens arbetsmarknad. Vi tränar dig även i hur du lyckas vid rekrytering. 

JENSEN komvux