JENSEN Campus - plattform i framkant

Hösten 2017 lanserade vi JENSEN Campus, en plattform som gör oss ledande i att använda teknik i framkant inom utbildning. Vår ambition med Campus är att du som elev ska få bättre förutsättningar att lyckas med dina studier. Plattformen är utvecklad av JENSENs egna IT-utvecklare i samarbete med lärare, rektorer och elever. Vi hoppas att du precis som våra elever idag upplever att Campus bidrar till att du kan nå dina mål med studierna.

JENSEN campus kan användas på din dator, läsplatta eller i mobilen och login sker enkelt via ett Google-konto, vilket ger en säker och enkel åtkomst.

Allt om dina studier på ett ställe

Plattformen gör det enkelt för dig som elev att planera och följa upp hela din studietid - från start till slut. Här hittar du bland annat dina uppgifter, resultat, studieplan, betygsmål, kursplan och betygskriterier. På Campus gör du även alla prov (utom de nationella). I varje ämne finns tydligt en överblick för din utveckling och hur du ligger till.

Eftersom vi samlar allt på en plats blir det enkelt för dig som elev att navigera och hitta all relevant information till olika moment av din utbildning. Här samlar vi den digitala kurslitteraturen, inspelade lektioner, övrigt kursmaterial och allt du behöver för dina studier. Med funktioner som forum, notiser och chatt kan du enkelt kommunicera med din lärare, klasskamrater eller studiegrupp inne i plattformen.

Enkel att använda och uppskattad av elever

Ordning & reda, struktur och disciplin har alltid varit ledord i JENSENS utbildningskoncept och det är något som finns med oss i vidareutvecklingen av lärplattformen. Vi utvärderar JENSEN campus med jämna mellanrum och det bekräftar att den är uppskattad av våra elever och fungerar som det är tänkt. Eleverna gav betyget 4,2 på en femgradig skala i den mätning som gjordes i september 2021. Från senaste undersökningen fick vi följande feedback;

“Jag tycker att det allmänt funkar mycket bra. Det är lätt att hitta det man letar efter på Campus. Jag gillar också att man kan markera på Kursmoment vilka uppgifter/delar av kursmomentet man redan har arbetat med eftersom det hjälper med deadlines och gör enklare att arbeta lite varje dag.” - Elev

Modern larplattform