Motiverande och kompetenta lärare

Alla lärare och andra medarbetare som du träffar på JENSEN är engagerade i att skapa bästa möjliga förutsättningar för att du ska lyckas med dina studier. Våra lärare är väl förtrogna med sina ämnen och har en utvecklingsinriktad syn på undervisning. Våra medarbetare har en hög servicenivå och finns där för att stödja dig. Samtidigt ställer de höga krav på dig som elev och förväntar sig att du tar ett stort ansvar, eftersom det är bästa sättet att förbereda dig för det som kommer efter studierna. På våra teoretiska komvuxkurser har vi hela 100% behöriga lärare, med lärare som kan sina ämnen når du de resultat du behöver.