Träning för verkligheten

TRÄNING FÖR AKADEMISKA STUDIER

Om ditt syfte med studierna är att förbereda dig för att komma in på högskola eller universitet så är JENSEN komvux rätt för dig. Vi har höga förväntningar på våra elever och erbjuder korta och intensiva kurser samt använder arbetssätt som liknar de som finns på högskolor och universitet. Dessutom hjälper vi dig att träna upp din studieteknik.

TRÄNING FÖR FRAMTIDA KARRIÄR

JENSEN har erbjudit yrkesinriktade utbildningar i över 20 år med kvalitet, vilket bland annat visat sig i den höga andel elever som fått arbete efter studierna. En yrkesutbildning på JENSEN ger både goda teoretiska kunskaper, utveckling av dig som person och praktisk träning för att vara redo att lyckas i arbetslivet när utbildningen är slutförd.

Program och kurser som du kan läsa på JENSEN komvux

- Barn- och fritidsprogrammet
- Elprogrammet
- Handel- och administrationsprogrammet
- Naturvetenskapliga ämnen
- Samhällsvetenskapliga ämnen
- Språk
- Vård- och omsorgsprogrammet

Vi ser till att du får rätt kunskap för att direkt börja arbeta inom det område du utbildar dig för. Men vi vill också träna dig i att arbeta i grupp med andra människor, hur man skapar värde i den organisation man arbetar, hur man på ett konstruktivt sätt deltar i kvalitetsutvecklingen på en arbetsplats och andra kompetenser som efterfrågas på dagens arbetsmarknad.