Trevliga lokaler

Våra lokaler är luftiga och ljusa med stora gemensamhetsytor och ändamålsenliga klassrum. Det skapar goda förutsättningar för ditt lärande.

jensen-komvux-lokaler