Provinformation

Hur och var du ska skriva ditt prov beror på vilken kommun du bor i. Läs mer om vad som gäller för just din kommun här.


För dig som bor utomlands eller är på resande fot 
Kontakta Svenska -skolan, -ambassaden eller -kyrkan i det land du vill skriva provet och fråga om du får göra ditt prov där (provvakt krävs). Därefter skickar du oss uppgifter på vem vi ska sända provet till (för-, efternamn, datum för prov, e-post). Provet ska göras under samma datum som övriga elever skriver sitt prov. Ovanstående uppgifter ska vara oss tillhanda senast 2 veckor innan provskrivning. Skicka kontaktuppgifter till prov@jensenkomvux.se


För dig som befinner dig på annan ort
Om du är i Sverige men på annan ort under provdatumet kan du skriva provet i andra lokaler än våra. Kontakta vuxenutbildningen i den kommun du vill skriva prov och fråga om du får göra ditt skriftliga prov där (provvakt krävs). Därefter skickar du oss uppgifter på vem vi ska sända provet till (för-, efternamn, datum för prov, e-post). Provet ska göras under samma datum som övriga elever skriver sitt prov. Ovanstående uppgifter ska vara oss tillhanda senast 2 veckor innan provskrivning. Skicka kontaktuppgifter till prov@jensenkomvux.se


Övriga frågor

För övriga frågor vänligen kontakta provadministrationen på mejladressen prov@jensenkomvux.se