Prov

Provinformation

Hur och var du ska skriva ditt prov beror på vilken kommun du bor i. Läs mer om vad som gäller för just din kommun här.


För dig som bor utomlands eller är på resande fot 
Observera att du inte kan skriva prov utomlands om du ska skriva ett Nationellt prov.

Kontakta Svenska -skolan, -ambassaden eller -kyrkan i det land du vill skriva provet och fråga om du får göra ditt prov där (provvakt krävs). Därefter skickar du oss uppgifter på vem vi ska sända provet till (för-, efternamn, datum för prov, e-post). Provet ska göras under samma datum som övriga elever skriver sitt prov. Ovanstående uppgifter ska vara oss tillhanda senast 2 veckor innan provskrivning. Skicka kontaktuppgifter till prov@jenseneducation.se.

Nationellt prov – Obligatoriskt med slutprov på plats i våra lokaler. Om du läser någon av följande kurser har du ett Nationellt prov som slutprov i kursen. I detta fall går det ej att befinna sig i utlandet eller på annan ort. Det gäller kurserna: Engelska 5-6, Svenska 1+3, Svenska som andraspråk 1+3, Matematik 1-5, Fysik 1-3.


För dig som befinner dig på annan ort
Om du är i Sverige men på annan ort under provdatumet kan du skriva provet i andra lokaler än våra. Kontakta vuxenutbildningen i den kommun du vill skriva prov och fråga om du får göra ditt skriftliga prov där (provvakt krävs). Därefter skickar du oss uppgifter på vem vi ska sända provet till (för-, efternamn, datum för prov, e-post). Provet ska göras under samma datum som övriga elever skriver sitt prov. Ovanstående uppgifter ska vara oss tillhanda senast 2 veckor innan provskrivning. Skicka kontaktuppgifter till prov@jenseneducation.se.


Övriga frågor

För övriga frågor vänligen kontakta oss på provadministrationen på tel. 08-450 22 30 alternativt maila prov@jenseneducation.se.