Prövning

Observera att du endast kan pröva i en kurs per tillfälle.

En prövning innebär att du läser en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Du kan göra en prövning i en kurs du inte har läst tidigare för att få ett betyg eller för att höja betyget i en kurs du redan läst. En prövning går till så att du gör en eller fler uppgifter samt ett prov, det sammanlagda resultatet av dessa utgör ditt betyg. Det kan även ingå laboration och muntliga uppgifter/prov.

Om du har läst en kurs på komvux tidigare och fått betyget F kan du genomföra en prövning kostnadsfritt. Annars tillkommer det en avgift på 500kr.

Vi har ett begränsat antal platser till våra prövningstillfällen och anmälan stänger när vi har nått vårt maxantal. Vi har ingen reservlista.
 
 

Till ansökan

Har du tidigare läst kursen på en Komvuxutbildning (gäller ej ordinarie gymnasieutbildning) och fått betyg F i kursen? Du som har läst på en annan komvux/vuxenutbildning än JENSEN komvux, kommer behöva skicka en betygskopia för att styrka att du fått ett F i kursen.

Inbetalningen av prövningsavgiften för prövning nr.1 HT24 ska vara oss tillhanda den 30 augusti.


Våra prövningar HT24:
OBS! Datumen är preliminära och kan komma att ändras.

För att genomföra din prövning behöver du införskaffa dig den litteratur som krävs. Du hittar kurslitteraturen på nedan länk

Kurslitteraturlista Prövningar 

Prövning nr 1: 
Anmälan öppnar tisdagen den 20 augusti kl 10:00.
Prövningen kommer pågå mellan den 16-29 september, med slutprov söndagen den 29 september. 

Prövning nr 2: 
Anmälan öppnar tisdagen den 24 september kl 10:00
Prövningen kommer pågå mellan den 21 oktober - 3 november, med slutprov söndagen den 3 november. 
 

Slutproven sker på plats i JENSENs lokaler, eller i lokal anvisad av JENSEN. Finns inga undantag.