Prövning

Observera att du endast kan pröva i en kurs per tillfälle.

Du kan endast göra en prövning i en kurs som vi har avtal med din kommun för. Vilka kurser som erbjuds för din hemkommun kan du se på vår startsida genom att välja kommun under "orter". 

En prövning innebär att du läser en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Du kan göra en prövning i en kurs du inte har läst tidigare för att få ett betyg eller för att höja betyget i en kurs du redan läst. En prövning går till så att du gör en eller fler uppgifter samt ett prov, det sammanlagda resultatet av dessa utgör ditt betyg. Det kan även ingå laboration och muntliga uppgifter/prov.

Om du har läst en kurs på komvux tidigare och fått betyget F kan du inom ett år efter kursens slut genomföra en prövning kostnadsfritt. Annars kostar det 500kr.

Vi har ett begränsat antal platser till våra prövningstillfällen och anmälan stänger när vi har nått vårt maxantal. Vi har ingen reservlista.

För dig som vill göra prövning i Arabiska

- Från och med 2022-06-01 genomförs prövningar i arabiska endast under månaden maj varje år. Se hemsidan för specifika tider.

- Bor du i en av de kommuner vi har avtal med, kan du själv göra en ansökan till prövning (se vilka kommuner det gäller nedan)

- Om du bor i annan kommun måste du själv kontakta en av våra avtalskommuner, och få ett skriftligt godkännande att vi kan registrera ditt prövningsbetyg i deras kommunsystem. Detta ska du sedan lämna in samtidigt med ansökan.


Välj din kommun nedan för att se när nästa prövningstillfälle är:


Våra prövningar VT22:

Prövning nr 1: 

Anmälan öppnar tisdagen den 4 januari kl 10:00.
Prövningen kommer pågå mellan den 7-20 februari, med slutprov söndagen den 20 februari.

Prövning nr 2 : 

Anmälan öppnar tisdagen den 1 februari kl 10:00
Prövningen kommer pågå mellan den 7-20 mars, med slutprov söndagen den 20 mars. 

Prövning nr 3 : 

Anmälan öppnar tisdagen den 8 mars kl 10:00
Prövningen kommer pågå mellan den 11-24 april, med slutprov söndagen den 24 april. 

Slutproven sker på plats i JENSENs lokaler, eller i lokal anvisad av JENSEN. Finns inga undantag.