Prövning

Observera att du endast kan pröva i en kurs per tillfälle.

En prövning innebär att du läser en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Du kan göra en prövning i en kurs du inte har läst tidigare för att få ett betyg eller för att höja betyget i en kurs du redan läst. En prövning går till så att du gör en eller fler uppgifter samt ett prov, det sammanlagda resultatet av dessa utgör ditt betyg. Det kan även ingå laboration och muntliga uppgifter/prov.

Om du har läst en kurs på komvux tidigare och fått betyget F kan du genomföra en prövning kostnadsfritt. Annars tillkommer det en avgift på 500kr.

Vi har ett begränsat antal platser till våra prövningstillfällen och anmälan stänger när vi har nått vårt maxantal. Vi har ingen reservlista.
 
 

Till ansökan

Har du tidigare läst kursen på en Komvuxutbildning (gäller ej ordinarie gymnasieutbildning) och fått betyg F i kursen? Du som har läst på en annan komvux/vuxenutbildning än JENSEN komvux, kommer behöva skicka en betygskopia för att styrka att du fått ett F i kursen.

Deadline för inbetalningen av prövningsavgiften för prövning nr.2 HT23 är den 29 september


Våra prövningar VT24:
OBS! Datumen är preliminära och kan komma att ändras.

För att genomföra din prövning behöver du införskaffa dig den litteratur som krävs. Du hittar kurslitteraturen på nedan länk

Kurslitteraturlista Prövningar

Prövning nr 1: 
Anmälan öppnar tisdagen den 16 januari kl 10:00.
Prövningen kommer pågå mellan den 19 februari - 3 mars, med slutprov söndagen den 3 mars. 

Prövning nr 2: 
Anmälan öppnar tisdagen den 20 februari kl 10:00
Prövningen kommer pågå mellan den 20 mars - 7 april, med slutprov söndagen den 7 april. 

Prövning nr 3: 
Anmälan öppnar tisdagen den 26 mars kl 10:00
Prövningen kommer pågå mellan den 29 april - 12 maj, med slutprov söndagen den 12 maj.

Slutproven sker på plats i JENSENs lokaler, eller i lokal anvisad av JENSEN. Finns inga undantag.