Prövning

Observera att du endast kan pröva i en kurs per tillfälle.

Du kan endast göra en prövning i en kurs som vi har avtal med din kommun för. Vilka kurser som erbjuds för din hemkommun kan du se på vår startsida genom att välja kommun under "orter". 

En prövning innebär att du läser en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Du kan göra en prövning i en kurs du inte har läst tidigare för att få ett betyg eller för att höja betyget i en kurs du redan läst. En prövning går till så att du gör en eller fler uppgifter samt ett prov, det sammanlagda resultatet av dessa utgör ditt betyg. Det kan även ingå laboration och muntliga uppgifter/prov.

Om du har läst en kurs på komvux tidigare och fått betyget F kan du genomföra en prövning kostnadsfritt. Annars tillkommer det en avgift på 500kr.

Vi har ett begränsat antal platser till våra prövningstillfällen och anmälan stänger när vi har nått vårt maxantal. Vi har ingen reservlista.
 


Välj din kommun nedan för att se när nästa prövningstillfälle är:


Våra prövningar HT22:
OBS! Datumen är preliminära och kan komma att ändras.

Prövning nr 1: 

Anmälan öppnar tisdagen den 9 augusti kl 10:00.
Prövningen kommer pågå mellan den 12-25 september, med slutprov söndagen den 25 september. STÄNGD!

Prövning nr 2 : 

Anmälan öppnar tisdagen den 20 september kl 10:00
Prövningen kommer pågå mellan den 31 oktober-13 november, med slutprov söndagen den 13 november.

Slutproven sker på plats i JENSENs lokaler, eller i lokal anvisad av JENSEN. Finns inga undantag.