Prövning

Observera att du endast kan pröva i en kurs per tillfälle.

En prövning innebär att du läser en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Du kan göra en prövning i en kurs du inte har läst tidigare för att få ett betyg eller för att höja betyget i en kurs du redan läst.

En prövning går till så att du gör en eller fler uppgifter samt ett prov, det sammanlagda resultatet av dessa utgör ditt betyg. Det kan även ingå laboration och muntliga uppgifter/prov.

Om du har läst en kurs på komvux tidigare och fått betyget F kan du inom ett år efter kursens slut genomföra en prövning kostnadsfritt. Annars kostar det 500kr.


Välj din kommun nedan för att se när nästa prövningstillfälle är:


Om din kommun inte finns med i listan ovan innebär det att du inte får göra en prövning hos oss. Du kan kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att se vilka skolor du kan göra prövning hos.


Ansökan är för närvarande stängd. 

  • Anmälan öppnar 9 oktober
  • 19 oktober ska prövningsavgiften vara betald senast och betyg om man har F/IG vara inskickade.
  • Prövningen startar 6 november och avslutas med prov den 19 november.