Prövning

Nästa prövningstillfälle är i september.

Anmälan
Anmälan öppnar den 8 augusti kl 12.00 och stänger den 16 augusti kl.12.00. Obs! Det finns ett begränsat antal platser, anmälan kan därför stängas tidigare ifall platserna tar slut.

Start
Prövningen börjar den 7 september.

Slut
Provet skrivs den 21 september och då är prövningen avslutad, eventuella uppgifter måste vara inlämnade vid detta datum.

Det finns inget omprovstillfälle för prövningar och du får inte tillbaka pengarna om du inte kan närvara vid provet.