Prövning Enköping

 

Anmälan

Prövningstillfällen sker löpande. Du anmäler dig via en Studie- och yrkesvägledare hos kommunen, kontaktuppgifter hittar du här.


Prövningen pågår under fyra veckor och avslutas med ett obligatoriskt prov.