Prövning

Kurs

Du kan endast göra en prövning i en kurs som vi har avtal med din kommun för. Vilka kurser som erbjuds för din hemkommun kan du se på vår startsida genom att välja kommun under "orter".

Anmälan

Nästa prövningstillfälle hålls oktober/november 2019. 

Anmälan
Anmälan öppnar tisdagen 17 september kl 10.00

Start
Måndag 21 oktober

Slut
Söndag 3 november

Det finns inget omprovstillfälle för prövningar och du får inte tillbaka pengarna om du inte kan närvara vid provet. Du kan inte samtidigt vara inskriven på samma kurs som prövningen avser.