Studieinformation


Ansökan och antagning

När är sista ansökningsdag?
Aktuella ansökningsdatum hittar du på hemsidan för vuxenutbildningen i Enköping. 

När kommer antagningsbeskedet för mina kurser?
Vi skickar ut antagningsbesked via mail och SMS senast 2 veckor innan kursstart. Var därför noga med att ange aktuell e-postadress och telefonnummer när du gör din ansökan.

Om min kommun inte antar mig, kan jag ändå studera hos er?
Ja, du har möjlighet att läsa privat hos oss genom att själv bekosta dina studier. Kurserna kostar 45 kr per kurspoäng exklusive moms. Du får då inte några officiella betyg, utan endast ett studieintyg. Du som är folkbokförd i Sverige kan efter avslutad kurs göra en prövning för att få ett officiellt betyg. Privatfinansierade studier är inte studiemedelsberättigande.

Har ni några reservplatser? 
Antagningen görs av kommunen. Har ansökningstiden gått ut, får du söka till nästa period.

När får jag veta om jag blivit antagen? 
Har du blivit antagen av kommunen får du ett antagningsbesked av oss senast 2 veckor innan kursstart. Blir du inte antagen meddelar kommunen dig.

Behörighet

Grundläggande vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar dokumenterade kunskaper från grundskolans kärnämnen. Om du inte har svenska som modersmål krävs att du avslutat dina SFI-studier nivå D. 

Gymnasial vuxenutbildning
För att läsa gymnasial vuxenutbildning krävs att du antingen har avslutad 9-årig grundskola, avslutad grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. Vissa fristående kurser bygger på andra gymnasiala kurser, som du då måste ha läst tidigare. För att t.ex. få läsa Svenska 2 måste du ha läst Svenska 1. 

Grundläggande IT-kunskap
För att studera på distans behöver du kunna hantera en dator, skapa och spara filer samt vara van vid att använda Internet.

Studiemedel/CSN

All vår utbildning är kostnadsfri för dig som blir antagen via din hemkommun. Det är kommunen som behandlar, beslutar och beviljar din ansökan. Våra utbildningar berättigar till studiebidrag och studielån från CSN. Kurslitteraturen bekostar du själv om du läser på gymnasial eller grundläggande nivå. På SFI är allt studiematerial kostnadsfritt.

För frågor som rör studiemedel ber vi dig kontakta CSN.

www.csn.se
0771-276 000


Studieaktivitet

För att få betyg och CSN måste du vara aktiv på din kurs redan första veckan. Det innebär det du lämnar in en aktiveringsuppgift på JENSEN online. Om du inte är kontinuerligt aktiv under kursens gång riskerar du att bli avregistrerad ifrån kursen.

Studie- och yrkesvägledning

Behöver du hjälp med att planera dina studier kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare, syv@jenseneducation.se

Provinformation

Det är obligatoriskt salsprov i slutet av varje kurs. I de fall det handlar om ett muntligt prov blir du kallad till Västerås för att genomföra provet. Du kommer bli kallad till slutprov av administratören via mail ca två veckor innan provtillfället. Det kan också förekomma andra prov i din kurs, du får i så fall information om detta av din lärare vid kursstart.

Nationellt prov

Obligatoriskt slutprov på plats, i detta fall går det ej att befinna sig i utlandet. Om du läser någon av följande kurser har du ett Nationellt prov som slutprov i kursen: Engelska 5-6, Svenska 1+3, Svenska som andraspråk 1+3, Matematik 1-4.


Betyg

Senast två vecka efter avslutad kurs registreras ditt betyg hos komvux i Enköping .Du beställer betyget från komvux i Enköping för att få det hemskickat. Du ansvarar själv för att skicka betyget till antagning.se.