Studieinformation


Ansökan och antagning

När är sista ansökningsdag?
Aktuella ansökningsdatum hittar du på hemsidan för vuxenutbildningen i Falun.

När kommer kallelsen för mina kurser?
Vi skickar ut kallelse via mejl och SMS senast 2 veckor innan kursstart. Var därför noga med att ange aktuell e-postadress och telefonnummer när du gör din ansökan.

Har ni några reservplatser? 
Antagningen görs av kommunen. Har ansökningstiden gått ut, får du söka till nästa period.

När får jag veta om jag blivit antagen? 
Har du blivit antagen av kommunen får du ett kallelse av oss senast 2 veckor innan kursstart. Blir du inte antagen meddelar kommunen dig.

Behörighet

Gymnasial vuxenutbildning
För att läsa gymnasial vuxenutbildning krävs att du antingen har avslutad 9-årig grundskola, avslutad grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. Vissa fristående kurser bygger på andra gymnasiala kurser, som du då måste ha läst tidigare. För att t.ex. få läsa Svenska 2 måste du ha läst Svenska 1. 

Grundläggande IT-kunskap
För att studera på distans behöver du kunna hantera en dator, skapa och spara filer samt vara van vid att använda Internet.

Studiemedel/CSN

All vår utbildning är kostnadsfri för dig som blir antagen via din hemkommun. Det är kommunen som behandlar, beslutar och beviljar din ansökan. Våra utbildningar berättigar till studiebidrag och studielån från CSN. Kurslitteraturen bekostar du själv om du läser på gymnasial eller grundläggande nivå. På SFI är allt studiematerial kostnadsfritt.

För frågor som rör studiemedel ber vi dig kontakta CSN.

www.csn.se
0771-276 000


Studieaktivitet

För att få betyg och CSN måste du vara aktiv på din kurs redan första veckan. Om du läser på distans innebär det att du lämnar in en aktiveringsuppgift på JENSEN online. Läser du i klassrum måste du närvara på en lektion. Om du inte är kontinuerligt aktiv under kursens gång riskerar du att bli avregistrerad ifrån kursen.

Studie- och yrkesvägledning

Behöver du hjälp med att planera dina studier kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare, syv@jensenkomvux.se

Provinformation

Alla prov görs online via vår lärplattform. Din lärare meddelar vid kursens start hur du ska göra prov.


Betyg

Senast 10 dagar efter avslutad kurs sätts ditt betyg på JENSEN campus. Upp till 4 veckor efter kursens slut finns betyget att beställa ut från JENSEN komvux. Du måste själv beställa ut betyget från oss för att skicka det till t.ex. antagning.se. Betyget registreras inte automatiskt där.

Kan jag få mitt betygsdokument översatt till ett annat språk?
Det är ingen tjänst vi erbjuder utan då beställer du först ut ditt betygsdokument som du sedan skickar till en översättningsbyrå som hjälper dig.