Studieinformation


Ansökan och antagning

När är sista ansökningsdag?
Du kan söka fram till att kursen startar. 

När kommer kallelsen för mina kurser?
Vi skickar ut kallelse via mejl och SMS senast 2 veckor innan kursstart. Var därför noga med att ange aktuell e-postadress och telefonnummer när du gör din ansökan. Ifall du söker senare än två veckor före kursstart får du ett antagningsbesked så snabbt din ansökan är administrerad.

När får jag veta om jag blivit antagen? 
Har du blivit antagen av kommunen får du ett kallelse av oss. Blir du inte antagen meddelar kommunen dig.

Behörighet

Grundläggande vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar dokumenterade kunskaper från grundskolans kärnämnen. Om du inte har svenska som modersmål krävs att du avslutat dina SFI-studier nivå D. 

Gymnasial vuxenutbildning
För att läsa gymnasial vuxenutbildning krävs att du antingen har avslutad 9-årig grundskola, avslutad grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. Vissa fristående kurser bygger på andra gymnasiala kurser, som du då måste ha läst tidigare. För att t.ex. få läsa Svenska 2 måste du ha läst Svenska 1. 

Grundläggande IT-kunskap
För att studera på distans behöver du kunna hantera en dator, skapa och spara filer samt vara van vid att använda Internet.

Studiemedel/CSN

All vår utbildning är kostnadsfri för dig som blir antagen via din hemkommun. Det är kommunen som behandlar, beslutar och beviljar din ansökan. Våra utbildningar berättigar till studiebidrag och studielån från CSN. Kurslitteraturen bekostar du själv om du läser på gymnasial eller grundläggande nivå. På SFI är allt studiematerial kostnadsfritt.

För frågor som rör studiemedel ber vi dig kontakta CSN.

www.csn.se
0771-276 000


Studieaktivitet

För att få betyg och CSN måste du vara aktiv på din kurs redan första veckan. Om du läser på distans innebär det att du lämnar in en aktiveringsuppgift på JENSEN campus. Läser du i klassrum måste du närvara på en lektion. Om du inte är kontinuerligt aktiv under kursens gång riskerar du att bli avregistrerad ifrån kursen.

Studie- och yrkesvägledning

Behöver du hjälp med att planera dina studier kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare, syv@jensenkomvux.se

Provinformation

Alla prov sker i våra lokaler. Om du läser en kurs med nationellt prov eller en kurs på distans måste du själv boka in dig för provet på JENSEN campus. Missar du provbokningens sista anmälningsdatum riskerar du att få F i kursen. I vissa kurser genomförs även muntliga prov, din lärare ger dig mer information om detta.

Nationellt prov

Obligatoriskt slutprov på plats, i detta fall går det ej att befinna sig i utlandet. Om du läser någon av följande kurser har du ett Nationellt prov som slutprov i kursen: Engelska 5-6, Svenska 1+3, Svenska som andraspråk 1+3, Matematik 1-5, Fysik 1-3.


Betyg

Senast 10 dagar efter avslutad kurs sätts ditt betyg på JENSEN campus. Upp till 4 veckor efter kursens slut finns betyget att beställa ut från JENSEN komvux. Du måste själv beställa ut betyget från oss för att skicka det till t.ex. antagning.se. Betyget registreras inte automatiskt där.

Kan jag få mitt betygsdokument översatt till ett annat språk?
Det är ingen tjänst vi erbjuder utan då beställer du först ut ditt betygsdokument som du sedan skickar till en översättningsbyrå som hjälper dig.

Diplom

Har du läst en yrkesutbildning kan du beställa ut ett diplom från vår Kundtjänst. För att få ett diplom krävs att du har läst minst 75% av utbildningen hos oss och har fått ett godkänt betyg i alla kurser.