Studieinformation


Ansökan och antagning

När är sista ansökningsdag?
Aktuella ansökningsdatum hittar du på hemsidan för vuxenutbildningen i Växjö. 

När kommer kallelsen för mina kurser?
Du får ett antagningsbesked från kommunen innan kursstart. Kontakta Växjös vuxenutbildning för mer information.

Har ni några reservplatser? 
Antagningen görs av kommunen. Har ansökningstiden gått ut, får du söka till nästa period.

Behörighet

För att läsa gymnasial vuxenutbildning krävs att du antingen har avslutad 9-årig grundskola, avslutad grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. Vissa fristående kurser bygger på andra gymnasiala kurser, som du då måste ha läst tidigare. För att t.ex. få läsa Svenska 2 måste du ha läst Svenska 1. 

Grundläggande IT-kunskap
För att studera på distans behöver du kunna hantera en dator, skapa och spara filer samt vara van vid att använda Internet.

Studiemedel/CSN

All vår utbildning är kostnadsfri för dig som blir antagen via din hemkommun. Det är kommunen som behandlar, beslutar och beviljar din ansökan. Våra utbildningar berättigar till studiebidrag och studielån från CSN. Eventuell Kurslitteraturen bekostar du själv.

För frågor som rör studiemedel ber vi dig kontakta CSN.

www.csn.se
0771-276 000


Studieaktivitet

För att få betyg och CSN måste du vara aktiv på din kurs redan första veckan.Det innebär att du måste närvara på en lektion. Om du inte är kontinuerligt aktiv under kursens gång riskerar du att bli avregistrerad ifrån kursen.

Studie- och yrkesvägledning

Behöver du hjälp med att planera dina studier kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare, syv@jensenkomvux.se


Betyg

Tre veckor efter kursens slut finns ditt betyg hos vuxenutbildningen i Växjö. Du beställer betyget från vuxenutbildningen i Växjö för att få det hemskickat. Du ansvarar själv för att skicka betyget till antagning.se