Studieinformation


Ansökan och antagning

När är sista ansökningsdag?
Kontakta Vetlanda för aktuella ansökningsdatum hittar du på hemsidan för vuxenutbildningen i din hemkommun. 

När kommer antagningsbeskedet för mina kurser?
Vi skickar ut antagningsbesked via mail och SMS senast 2 veckor innan kursstart. Var därför noga med att ange aktuell e-postadress och telefonnummer när du gör din ansökan.

Om min kommun inte antar mig, kan jag ändå studera hos er?
Ja, du har möjlighet att läsa privat hos oss genom att själv bekosta dina studier. Kurserna kostar 45 kr per kurspoäng exklusive moms. Du får då inte några officiella betyg, utan endast ett studieintyg. Du som är folkbokförd i Sverige kan efter avslutad kurs göra en prövning för att få ett officiellt betyg. Privatfinansierade studier är inte studiemedelsberättigande.

När får jag veta om jag blivit antagen? 
Har du blivit antagen av kommunen får du ett antagningsbesked av oss senast 2 veckor innan kursstart. Blir du inte antagen meddelar kommunen dig.

Behörighet

För att läsa gymnasial vuxenutbildning krävs att du antingen har avslutad 9-årig grundskola, avslutad grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. Vissa fristående kurser bygger på andra gymnasiala kurser, som du då måste ha läst tidigare. För att t.ex. få läsa Svenska 2 måste du ha läst Svenska 1. 

Grundläggande IT-kunskap
För att studera på distans behöver du kunna hantera en dator, skapa och spara filer samt vara van vid att använda Internet.

Studiemedel/CSN

All vår utbildning är kostnadsfri för dig som blir antagen via din hemkommun. Det är kommunen som behandlar, beslutar och beviljar din ansökan. Våra utbildningar berättigar till studiebidrag och studielån från CSN. Kurslitteraturen bekostar du själv om du läser på gymnasial eller grundläggande nivå. På SFI är allt studiematerial kostnadsfritt.

För frågor som rör studiemedel ber vi dig kontakta CSN.

www.csn.se
0771-276 000


Studieaktivitet

För att få betyg och CSN måste du vara aktiv på din. Det innebär att du loggar in på JENSEN online. Om du inte är kontinuerligt aktiv under kursens gång riskerar du att bli avregistrerad ifrån kursen.

Studie- och yrkesvägledning

Behöver du hjälp med att planera dina studier kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare, syv@jenseneducation.se

Provinformation

Nationellt prov
Obligatoriskt slutprov på plats, i detta fall går det ej att befinna sig i utlandet. Om du läser någon av följande kurser har du ett Nationellt prov som slutprov i kursen: Engelska 5-6, Svenska 1+3, Svenska som andraspråk 1+3, Matematik 1-5, Fysik 1-3.

Övriga prov
I övriga ämnen genomförs ett distansprov på JENSEN online.


Betyg

Senast en vecka efter avslutad kurs registreras ditt betyg hos vuxenutbildningen i Vetlanda. Du beställer betyget från vuxenutbildningen i Vetlanda för att få det hemskickat. Du ansvarar själv för att skicka betyget till antagning.se