Försäljning och service

Välkommen till Försäljning och Service

Utbildningen Försäljning och Service är en utbildning för just dig som vill jobba inom administration eller handel som är anpassad till dagens arbetsmarknad.

handel-försäljning-service

På Försäljning och service väljer man först mellan två baspaket. Baspaketet består av 5-6 kurser (beroende på vilken kommun du tillhör) och utbildningen är 25-30 veckor lång. Efter baspaketet kan du vara nöjd, men du kan också välja att inrikta dig mot exempelvis HR eller ekonomi och redovisning. Om du väljer att inrikta dig så läser du en påbyggnad som är ytterligare fyra kurser och 20 veckor. 

Här kan du läsa mer om de två paketen inom Försäljning och service:


Vanliga frågor

Hur söker jag till utbildningen?
Yrkespaketet försäljning och service startar fem gånger om året: januari, mars, maj, augusti och oktober. Du behöver söka senast 8 veckor innan kursstart. Om ni inte hittar utbildningen på er kommuns hemsida och är osäker hur ni ska söka så kan du kontakta vår  SYV Matilda Hedman: matilda.hedman@jenseneducation.se

All utbildning på komvux söker du genom din hemkommun, du söker alltså inte direkt till oss på JENSEN Komvux. Om du t.ex. tillhör Stockholm stad så söker du din kurs här. När din kommun har sagt ja till att du läser, så får vi reda på att du vill läsa hos oss. Ungefär 3 veckor innan kursstart får du inloggningsuppgifter och annat av oss. Någon vecka innan kursstart får du också ett mail från din lärare med mer detaljerad info om just den kursen du ska läsa nu. 
 

Varför kan jag inte söka BAS-paket och påbyggnadskurs samtidigt?
En del elever vill bara läsa BAS-paketet, och en del av er vill läsa hela vägen och fortsätta med till exempel kurser inom HR eller ekonomi och redovisning. Men många vet inte exakt vad de vill läsa. För att det ska bli lättare att göra ett bra val har man därför bestämt att man först läser BAS, och sen först när man gått på denna ett tag så bestämmer man hur man vill fortsätta. Ni börjar alltså först läsa BAS, sen söker ni till påbyggnad.

Vad menas med APL? 
I  all yrkesutbildning - både i klassrum och på distans - ingår obligatorisk APL (arbetsplatsförlagt lärande). APL ska vara  minst 15% av dina studier och är förlagt i slutet av utbildningen i både bas och påbyggnad. I samband med kursstart  kommer du att få all information som berör er APL och träffa vår APL ansvariga lärare på skolan. Syftet med din APL är att man ska utveckla yrkeskunskap och yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkes gemenskapen på en arbetsplats  

Hur ser en vanlig vecka på Försäljning och service ut på JENSEN komvux?
Om du väljer att studera i klassrum. Har du 11-12 timmar lärarledd undervisning i veckan som är förlagd i trevliga lokaler i Skärholmens centrum.

Exempel på schema kan vara:

Måndag 9-16
Onsdag 9-16

Det är heltidsstudier förutom undervisning tider behöver du göra en hel del hemma.

Om du väljer att studera på distans ansvarar du själv till stora delar hur du vill lägga upp dina studier. Huvudsakliga undervisning sker på vår lärplattform CAMPUS. Det finns vissa moment i varje kurs som är obligatoriskt förlagda till vår skola i Skärholmen. Det går alltså inte att läsa Försäljning och Service på distans och aldrig komma in till skolan. Du får i samband med kursstart information från din lärare vilka dagar och tider som du behöver vara på plats för att t.ex. skriva prov eller göra workshops. Varje vecka finns det handledningstid som du kan träffa din lärare och få hjälp med uppgifterna.

Har ni språkstöd om jag tycker svenskan är utmanande?
Vi har flera elever som tycker den mer teoretiska svenskan som man behöver för dessa kurser är en utmaning. Vi har språkstöd som vi utformar och anpassar till vad ni säger att ni behöver. Så ja, vi har språkstöd.

Kan jag få anpassad studiegång?
Det händer att en elev av olika anledningar inte kan läsa på heltid eller behöver göra en paus i studierna på grund av sin livssituation. Då kan man prata med oss för att se om vi kan göra ett upplägg som fungerar. Vi kan inte garantera till 100% att vi hittar en lösning, men vi brukar göra det.

Jag vill veta mer - vem kontaktar jag?
Om du vill veta mer kan du kontakta vår kundtjänst. Har du frågor om just yrkes paketet försäljning och service är det bäst att maila direkt till vår lärare Cecilia Andersson som finns på plats i våra lokaler i Skärholmen centrum cecilia.andersson2@jenseneducation.se 

CSN?
Du har rätt till CSN när du läser på komvux, på samma sätt som du har rätt till det när du läser på universitetet.