Försäljning och service - Administration

Om du känner att du vill arbeta i ett yrke där organisation, planering och god service är viktigt, kan någon av våra fyra inriktningar inom yrkespaket försäljning och service passa dig.

På försäljning och service läser du bland annat kurser som administration, företagsekonomi och
affärskommunikation. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i alla utbildningspaket.

försäljning-admin

Yrkespaket och kombinationer
Administration bas: 600p
Administration påbyggnad mot marknadsföring: 600p + 400p
Administration påbyggnad mot ekonomi och redovisning: 600p + 400p
Administration påbyggnad mot HR: 600p + 400p

Administration bas 600 P 
Efter utbildningen kan du ta fram, skapa och sammanställa presentationer för möten, information och statistik. Därefter kan du söka en av våra fördjupade utbildningar.

 • Administration 1
 • Administration 2
 • Information och kommunikation 1
 • Företagsekonomi 1
 • Affärskommunikation
 • Entreprenörskap

Administration påbyggnad mot marknadsföring- 400 P 
Du får lära dig göra enklare briefs och underlag för informations- och reklamblad, vara delaktig i planering och utförande av kampanjer.

 • Praktisk marknadsföring 1
 • Praktisk marknadsföring 2
 • Information och kommunikation 2
 • Handel och hållbar utveckling

Administration påbyggnad mot ekonomi och redovisning - 400 P 
Efter utbildningen kan du arbeta med bokföring, utbetalningar och löner. Du får grundläggande kunskaper i företagsekonomi.

 • Företagsekonomi 2
 • Affärsjuridik
 • Redovisning 1
 • Redovisning 2

Administration påbyggnad mot HR - 400 poäng
Vill du arbeta med bokföring, utbetalningar och löner är detta utbildningen för dig. Du lär dig att söka och värdera information från olika branscher samt får grundläggande kunskaper inom företagsekonomi.

 • Personaladministration
 • Affärsjuridik
 • Information och kommunikation 2
 • Ledarskap och organisation

Förkunskaper
Även du som har viss kunskap och kompetens i yrket sedan tidigare kan söka utbildningen, vi hjälper dig att bedöma om du kan läsa vissa delar av utbildningen snabbare med syfte att förkorta utbildningstiden.

Behörighet
För att bli beviljad att gå utbildningen ska du vara minst 20 år (19 år om du fyller 20 samma år som utbildningen startar). Du ska också ha gått ut grundskolan eller motsvarande.

Studieform
Programmet ges på distans eller i klassrum. I bägge fallen gör man praktik på en arbetsplats (så kallad APL).

Studiemedel
CSN-berättigad. Kurslitteratur och eventuell programvara bekostar du själv. Kontakta CSN för information: 0771-27 60 00,
csn.se 

Studietakt
Heltid. Administration bas är 30 veckor lång och påbyggnadskurserna 20 veckor långa.