Välkommen till JENSEN!

 

Inlogg och Lärplattform

Du som studerar hos oss behöver tillgång till vår digitala lärplattform JENSEN online.
Du beställer själv dina inloggningsuppgifter på:


Kurslitteratur

Du bekostar kurslitteraturen själv och beställer den enklast på internet. Beställ litteraturen i god tid innan kursstart och se till att ISBN-numret stämmer.


Krav på aktivitet första veckan

För att få betyg och CSN måste du vara aktiv på din kurs redan första veckan, annars avregistreras du automatiskt. Om du läser på distans innebär det att du lämnar in en aktiveringsuppgift på JENSEN online.


CSN

För frågor som rör studiemedel ber vi dig kontakta CSN.


Prov

Du får information om vilken typ av prov du ska göra av din lärare vid kursstart


Betyg

Två veckor efter kursen slut finns betyget registrerat hos vuxenutbildningen i din kommun. Du beställer betyget från vuxenutbildningen i din kommun för att få det hemskickat. Du ansvarar själv för att skicka betyget till antagning.se

Stressbetyg

Behöver du ditt betyg snabbt efter att kursen är slut måste du senast under den andra kursveckan meddela din lärare att du önskar ett “stressbetyg”. Det gör du genom att skicka ett mail till läraren. Betyget beställer du sedan själv som vanligt från vuxenutbildningen i din hemkommun.


Enkät

I slutet av utbildningen genomför vi en enkät och din återkoppling är viktig för oss. Detta är ett av våra verktyg för att säkerställa en långsiktig hög kvalitet i vår utbildning och den tar bara några minuter att genomföra.


Studierådgivning

För att få hjälp att planera dina studier är du välkommen att ställa frågor eller boka ett möte med våra SYV på syv@jenseneducation.se.


Kontakt

icon_telefon

 08-450 22 30