Välkommen till JENSEN!

Den här informationen vänder sig till dig vars kurser startar 2018-05-28

Vår lärplattform - JENSEN campus

Du som studerar hos oss behöver tillgång till vår digitala lärplattform JENSEN campus:

För att logga in på JENSEN campus:

  1. Gå till https://campus.jenseneducation.se
  2. Scrolla ner till “Hämta inloggningsuppgifter” (Du får inloggningsuppgifterna till din privata mejladress)
  3. Klicka på Logga in och använd inloggningsuppgifterna som du fått via email

OBS! Om du har ett privat Gmail-konto måste du logga ut ur det först.

Om du fortfarande har problem att komma igång med lärplattformen finns en instruktionsvideo samt kontaktuppgifter till vår tekniska support längre ner på JENSEN campus sidan.


  • måndag 28 maj kl 12.00
  • onsdag 30 maj kl 17.00

Ta med dig den dator du kommer att använda för dina studier, vi har Wi-Fi och du kan direkt testa hur Campus fungerar!

Kan du inte komma på något av ovanstående tillfälle eller om du behöver mer hjälp med hur du använder JENSEN campus hittar du  introduktionsfilmer på Campus och FAQ på vår tekniska support:


Lokaler

Vi har fyra fina lokaler i Stockholm. Det står i din kallelse var du kommer ha dina lektioner. Vänligen observera att om du läser olika kurser kan de befinna sig i olika lokaler!

Adress St Eriksplan

St Eriksplan
Karlbergsvägen 77, plan 4
113 35 Stockholm

Portkod: 1996

Adress Kista

Kista
Isafjordsgatan 32A
164 40 Kista

Portkod: 1979

Adress Tulegatan

Tulegatan
Tulegatan 44
113 53 Stockholm

Adress Kista

Liljeholmen
Lövholmsvägen 18
117 43 Stockholm

Portkod: 1996


Kurslitteratur

Du bekostar kurslitteraturen själv och beställer den enklast på internet. Beställ litteraturen i god tid innan kursstart och se till att ISBN-numret stämmer.


Krav på aktivitet första veckan

För att få betyg och CSN måste du vara aktiv på din kurs redan första veckan. Om du läser på distans innebär det att du lämnar in en aktiveringsuppgift på JENSEN campus. Läser du i klassrum måste du närvara på en lektion. Du måste vara kontinuerligt aktiv under kursen. Om du inte är aktiv riskerar du att bli avregistrerad ifrån kursen.


CSN

För frågor som rör studiemedel ber vi dig kontakta CSN.


Prov

Alla prov sker i våra lokaler. Om du läser en kurs med nationellt prov eller en kurs på distans måste du själv boka in dig för provet via JENSEN campus. Missar du provbokningens sista anmälningsdatum riskerar du att få F i kursen. I vissa kurser genomförs även muntliga prov, din lärare ger dig mer information om detta.

Nationellt prov

Obligatoriskt slutprov på plats, i detta fall går det ej att befinna sig i utlandet. Om du läser någon av följande kurser har du ett Nationellt prov som slutprov i kursen: Engelska 5-6, Svenska 1+3, Svenska som andraspråk 1+3, Matematik 1-5, Fysik 1-3.

Förberedelsematerial

Du som läser nedanstående kurser behöver själv hämta förberedelsematerial inför ditt nationella prov.

  • Engelska 6
  • Svenska/Svenska som andraspråk 1
  • Svenska/Svenska som andraspråk 3

Välkommen till receptionen på JENSEN St Eriksplan komvux: Karlbergsvägen 77, plan 4 mellan kl 9-12 & 13-16. OBS! Du kan endast hämta ut förberedelsematerialet efter provbokningen har stängt. Provbokningen stänger söndagen ca. 2 veckor innan provtillfället.


Betyg

Senast 10 dagar efter avslutad kurs sätts ditt betyg på JENSEN campus. Fyra veckor efter kursens slut finns betyget registrerat hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Du beställer betyget från vuxenutbildningen i din hemkommun för att få det hemskickat. Du ansvarar själv för att skicka betyget till antagning.se

Stressbetyg

Behöver du ditt betyg snabbt efter att kursen är slut måste du senast under den andra kursveckan meddela din lärare att du önskar ett “stressbetyg”. Det gör du genom att skicka ett mail till läraren. Betyget beställer du sedan själv som vanligt från vuxenutbildningen i din hemkommun.


Enkät

I slutet av utbildningen genomför vi en enkät och din återkoppling är viktig för oss. Detta är ett av våra verktyg för att säkerställa en långsiktig hög kvalitet i vår utbildning och den tar bara några minuter att genomföra.


Studierådgivning

För att få hjälp att planera dina studier är du välkommen att ställa frågor eller boka ett möte med våra SYV på syv@jensenkomvux.se.


Kontakt

icon_telefon

 08-450 22 30