Välkommen till JENSEN!

Lärplattformen JENSEN campus

Du som studerar hos oss behöver tillgång till vår digitala lärplattform JENSEN campus:

Instruktionsvideo

Följ dessa steg

  1. Gå till https://campus.jenseneducation.se och scrolla ner till “Hämta inloggningsuppgifter”
  2. Du får inloggningsuppgifterna till din privata mejladress som du registrerat hos kommunen när du sökt din kurs.
  3. Om du använder Gmail eller är inloggad i Google/YouTube med t.ex. ett Hotmailkonto måste du logga ut ur det först så skriv ner dina inloggningsuppgifter på en säkert plats.
  4. Gå till https://campus.jenseneducation.se igen
  5. Klicka på Logga in och använd inloggningsuppgifterna som du fått via mejl

Introduktion till JENSEN

Vi erbjuder dig som elev en introduktion till JENSEN och hur du lyckas med dina studier hos oss via Hangout meet. Introduktionen tar ca 30 minuter och det finns utrymme att ställa frågor via vår chatt till både lärare och skolledare. Du deltar enkelt genom att gå in via länken på angiven tid. Säkerställ att din egen mikrofon är på ljudlöst innan du loggar in.

Måndagar kl 15.00
Klicka här för att komma till mötet


Kurslitteratur

Du bekostar kurslitteraturen själv och beställer den enklast på internet. Beställ litteraturen i god tid innan kursstart och se till att ISBN-numret stämmer.


Krav på aktivitet första veckan

För att få betyg och CSN måste du vara aktiv på din kurs redan första veckan, annars avregistreras du automatiskt. Om du läser på distans innebär det att du lämnar in en aktiveringsuppgift på JENSEN online. Läser du i klassrum måste du närvara på en lektion.


CSN

För frågor som rör studiemedel ber vi dig kontakta CSN
www.csn.se eller 0771-276 000.


Prov

Alla kurser kräver provskrivning på plats i JENSENs lokaler eller i lokal anvisad av JENSEN. Du får mer information i Campus om ditt provtillfälle.

Nationellt prov

Obligatoriskt slutprov på plats, i detta fall går det ej att befinna sig i utlandet. Om du läser någon av följande kurser har du ett nationellt prov som slutprov i kursen: Engelska 5+6, Svenska 1+3, Svenska som andraspråk 1+3, Matematik 1+2+3+4. Om du inte genomför det nationella provet får du F som slutbetyg i din kurs.

Laborationer

Inom de naturvetenskapliga ämnena så ingår det obligatoriska laborationer, även när man
läser webbaserade studier. Tidpunkt och upplägg för detta kommer du få av undervisande lärare.


Betyg

Senast två veckor efter avslutad kurs sätts ditt betyg och registreras hos Vuxenutbildningscentrum i Västerås. Du beställer betyget från Vuxenutbildningscentrum i Västerås för att få det hemskickat. Du ansvarar själv för att skicka betyget till antagning.se


Enkät

I slutet av utbildningen genomför vi en enkät och din återkoppling är viktig för oss. Detta är ett av våra verktyg för att säkerställa en långsiktig hög kvalitet i vår utbildning och den tar bara några minuter att genomföra.


Studievägledning 


Kontakt

icon_telefon

 08-450 22 30