Välkommen till JENSEN!

 

Inlogg och lärplattform

Du som studerar hos oss behöver tillgång till vår digitala lärplattform JENSEN online.
Du beställer själv dina inloggningsuppgifter på:


Kurslitteratur

Du bekostar kurslitteraturen själv och beställer den enklast på internet. Beställ litteraturen i god tid innan kursstart och se till att ISBN-numret stämmer.


Krav på aktivitet första veckan

För att få betyg och CSN måste du vara aktiv på din kurs redan första veckan, annars avregistreras du automatiskt. Om du läser på distans innebär det att du lämnar in en aktiveringsuppgift på JENSEN online. Läser du i klassrum måste du närvara på en lektion.


CSN

Du måste kontakta oss för att vi ska skicka in en studieplan till CSN, sedan får du en
studieförsäkran från CSN som både du och skolan ska skriva under. Maila vår administratör på susanne.gustafsson@jenseneducation.se

För frågor som rör studiemedel ber vi dig kontakta CSN
www.csn.se eller 0771-276 000.


Prov

Alla prov sker i våra lokaler i Västerås. Du blir kallad till ditt provtillfälle genom mail från projektadministratören ca två veckor innan provtillfället. 

Nationellt prov

Obligatoriskt slutprov på plats, i detta fall går det ej att befinna sig i utlandet. Om du läser någon av följande kurser har du ett nationellt prov som slutprov i kursen: Engelska 5+6, Svenska 1+3, Svenska som andraspråk 1+3, Matematik 1+2+3+4. Om du inte genomför det nationella provet får du F som slutbetyg i din kurs.

Laborationer

Inom de naturvetenskapliga ämnena så ingår det obligatoriska laborationer, även när man
läser webbaserade studier. Tidpunkt och upplägg för detta kommer du få av undervisande lärare.


Betyg

Senast två veckor efter avslutad kurs sätts ditt betyg och registreras hos Vuxenutbildningscentrum i Västerås. Du beställer betyget från Vuxenutbildningscentrum i Västerås för att få det hemskickat. Du ansvarar själv för att skicka betyget till antagning.se


Enkät

I slutet av utbildningen genomför vi en enkät och din återkoppling är viktig för oss. Detta är ett av våra verktyg för att säkerställa en långsiktig hög kvalitet i vår utbildning och den tar bara några minuter att genomföra.


Studierådgivning

För att få hjälp att planera dina studier är du välkommen att ställa frågor eller boka ett möte med våra SYV på syv@jenseneducation.se.


Kontakt

icon_telefon

 08-450 22 30